կապ
Հայաստանի Հանրապետություն
ԵՐԵՎԱՆ, 0010
Վարդանանց 18
հեռ. (374 10) 54 05 28
Ֆաքս. (374 10) 56 79 87
ել.փոստ unikino@yandex.ru